Νέα |  Σύνδεσμοι |  Επικοινωνία |  Sitemap     

Επιχειρησιακές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Τεχνολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Τεχνικές Λύσεις
Αρχική > Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Print E-mail


Η διασφάλιση της άριστης ποιότητας και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΟΤΕplus.

Η ικανότητα της εταιρίας μας να παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και επιχειρηματικών λύσεων, καθώς και η διαρκής δέσμευσή μας να είμαστε διαθέσιμοι ως ‘ενεργοί’ συνεργάτες στο πλευρό των πελατών μας, μας διαφοροποιεί και μας δίνει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαθέτουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών ικανό να ανταποκριθεί στις μοναδικές και ποικίλες επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας.

Μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό του κάθε έργου, εξασφαλίζεται η παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των πελατών μας και των άριστα καταρτισμένων συμβούλων μας. Η συνεχής ροή πληροφοριών και η συστηματική επικοινωνία μεταξύ συμβούλου και πελάτη διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των έργων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΟΤΕplus στους πελάτες της, στηρίζονται αφενός σε στοιχεία των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων της συμβουλευτικής αγοράς και αφετέρου στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει.

Η ΟΤΕplus διαθέτει επίσης Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management System) με σκοπό την αποτελεσματική διοχέτευση πληροφόρησης και συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και, κατά συνέπεια, τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, η ΟΤΕplus είναι πιστοποιημένη από την TUV Hellas για τη λειτουργία Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008.

H εταιρία μας έχει αποκτήσει τη διάκριση “Committed to Excellence” (C2E), από το European Foundation for Quality Management (EFQM)

H OTEplus είναι μια από τις πρώτες Ελληνικές εταιρίες που έχουν πιστοποιηθεί για την «ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης που παρέχεται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
    Όροι χρήσης | © OTEplus S.A.