Νέα |  Σύνδεσμοι |  Επικοινωνία |  Sitemap     
 
Επιχειρησιακή Στρατηγική / Σχεδιασμός - Έρευνα Αγοράς
Επιχειρησιακός Οργανωτικός Μετασχηματισμός
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Outsourcing
Εκπαίδευση
Υποστήριξη Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Τεχνικής - Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Τεχνολογικός Σχεδιασμός
Ολοκληρωμένες Λύσεις ΤΠΕ – Ψηφιοποίηση
Αρχική > Έργα

ΈργαPrint E-mail
Η προσέγγιση μας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενσωματώνει στοιχεία τεχνογνωσίας από το χώρο των επιχειρήσεων, βασισμένα στις τελευταίες τάσεις και σύγχρονες εξελίξεις του συμβουλευτικού κλάδου.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε δίνει εξέχουσα σημασία στη φάση του σχεδιασμού κάθε έργου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Θεωρούμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μια άκρως συμμετοχική διαδικασία,
η οποία εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση του έργου, ενώ παράλληλα επιτρέπει και στα
δύο μέρη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών εμπειριών στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ο σχηματισμός ομάδων κατά τη διάρκεια ενός έργου ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και δημιουργεί ένα δημιουργικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των πελατών και των αρμόδιων συμβούλων μας, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Τα τελευταία έτη η OTEplus ολοκλήρωσε με επιτυχία πάνω από 300 έργα μεγάλης κλίμακας, σε περισσότερες από 10 χώρες. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα με τα πιο σημαντικά έργα, τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους:

Επιχειρησιακή Στρατηγική / Σχεδιασμός - Έρευνα Αγοράς
Επιχειρησιακός Οργανωτικός Μετασχηματισμός
Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Outsourcing
Εκπαίδευση
Υποστήριξη Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Τεχνικής – Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Τεχνολογικός Σχεδιασμός
Ολοκληρωμένες Λύσεις ΤΠΕ – Ψηφιοποίηση
 
    Terms of use | © OTEplus S.A.