Νέα |  Σύνδεσμοι |  Επικοινωνία |  Sitemap     
 
 
Επιχειρησιακή Στρατηγική / Σχεδιασμός - Έρευνα Αγοράς
Επιχειρησιακός Οργανωτικός Μετασχηματισμός
Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Outsourcing
Εκπαίδευση
Υποστήριξη Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Τεχνικής - Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Τεχνολογικός Σχεδιασμός
Ολοκληρωμένες Λύσεις ΤΠΕ – Ψηφιοποίηση
Αρχική > Έργα >

Print E-mail


Σελίδες :

Σελίδες :
 


Business Cases
Μέτρηση Ικανοποίησης και Αφοσίωσης Πελάτη για τον ΟΤΕ
Υποστήριξη στον Όμιλο ΟΤΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004
Ανάπτυξη Πλαισίου Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΟΤΕ, Μοντέλου Ιδιοκτησίας και Μεθοδολογικού Πλαισίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Ανασχεδιασμός διαδικασιών & Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισηξς Πελατών ΟΤΕ (CRM-BPR)
Ψηφιοποίηση χαρτών δικτύου για τη δικτυακή βάση δεδομένων του συστήματος GIS του ΟΤΕ
Μελέτη βελτιστοποίησης διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΔ) ΟΤΕ (OTE-HRO)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) της ΔΕΣΜΗΕ
Μελέτη Σκοπιμότητας για την εισαγωγή του RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα του ΟΤΕ (OTE-RFID)
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β’ Κύκλος
Συμβουλευτική υποστήριξη για το σχεδιασμό και λειτουργία του FORUM Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης (Υπουργείο Τουρισμού
Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (OΣΚ Α.Ε.)
Υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαίδευσης Στελεχών Δημοσίου Τομέα και ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου ΜΙΝΙ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαίδευσης Στελεχών Δημοσίου Τομέα και ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
    Όροι χρήσης | © OTEplus S.A.