Νέα |  Σύνδεσμοι |  Επικοινωνία |  Sitemap     
Όραμα & Αποστολή
Ιστορικό
Οι Άνθρωποί Μας
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Κανονιστική Συμμόρφωση
Αρχική > Η Εταιρία

Η Εταιρία
Print E-mail


Από την ίδρυσή της το 1987, η OTEplus έχει καθιερωθεί και διακριθεί στην Ελληνική αγορά Συμβούλων για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των νέων τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) και Management Consulting εφόσον:

έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 έργα τα οποία σχετίζονται με θέματα οικονομικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, παρέχοντας προσαρμοσμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Η Προσέγγισή μας
Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με επαγγελματισμό και συνέπεια, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο σεβασμό της μοναδικότητας του κάθε πελάτη μας.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης (knowledge management) και όλες τις πιθανές πηγές τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής πληροφορίας, σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας υψηλής ποιότητας επιχειρηματικές και τεχνικές
λύσεις.

Καινοτομούμε, συμβάλλοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης των πελατών μας, υλοποιώντας πρωτοποριακές υπηρεσίες.

Οι Αξίες μας
Στην OTEplus, έχουμε τρεις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τις ενέργειες και την συμπεριφορά όλων στην ομάδα μας και διασφαλίζουν τη διαρκή επιτυχία της δουλειάς μας.

Ορίζουμε ως επιτυχία την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας. Με βάση αυτή την επιδίωξη, έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση συνεργασίας με τους πελάτες μας για να διασφαλιστούν υψηλής αξίας υπηρεσίες και να οικοδομούν μακροχρόνιες και αμοιβαία ωφέλιμες, προστιθέμενης αξίας σχέσεις.
Το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποί μας, οι οποίοι με τις ικανότητες και το δυναμισμό τους, μας καθιστούν ικανούς να προσεγγίσουμε φιλόδοξους στόχους. Ενθαρρύνουμε τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην αμφισβήτηση του status quo και τη δημιουργία ευκαιριών για καινοτόμες λύσεις και βελτιώσεις .
Ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ‘Ενεργούμε με ακεραιότητα’. Διαχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες των πελατών μας Χρησιμοποιούμε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών και παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα μας με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας για παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακολουθώντας πάντα ηθικά μέσα.
'


Μητρώο Α.Ε.
    Όροι χρήσης | © OTEplus S.A.